JEROEN DE VISSER

 

Het proces vind ik belangrijker dan het resultaat. Maar dat wil niet zeggen dat het resultaat niet van belang is. De weg naar succes moet zinvol en aangenaam zijn. Mijn aanpak is anders dan die van veel anderen: faciliterend en organisch. Zorg dat de talenten en competenties die er zijn benut worden om tot prestaties te komen. Het durven geven van ruimte is daarbij essentieel. De kracht zit in het ‘mogen’, niet in het ‘moeten’. Als het niet lekker loopt in een organisatie heeft dat vaak te maken met gedrag van mensen en niet met expertise. De wil en het lef om te kiezen zijn cruciaal om succesvol te zijn.